Queen Vans Hair and Nails Barcodes test

1a - SSB14C066 - 5060491940129 - Queen Vans - Shampoo - Garlic-Ginger - 250ml - achterkant
1a - SSB14C066 - 5060491940129 - Queen Vans - Shampoo - Garlic-Ginger - 250ml - voorkant

2a - SSB14C067 - 5060491940136 - Queen Vans - Conditioner - Garlic-Neem - 275ml

3a - SSB14C068 - 5060491940143 - Queen Vans - Hairmask - Coconut-Ginger - 275ml

4a - SSB14C069 - 5060491940150 - Queen Vans - Leave In - Castor-Maripa - 275ml
4b - SSB14C069 - 5060491940167 - Queen Vans - Leave In - Castor-Maripa - 150ml

5a - SSB14C070 - 5060491940174 - Queen Vans - Hair-Oil - Ginger-Garlic - 125ml
5b - SSB14C071 - 5060491940181 - Queen Vans - Hair-Oil - Guave-Surinamese Castor - 125ml
5c - SSB14C072 - 5060491940198 - Queen Vans - Hair-Oil - Maripa-Garlic - 125ml

6a - SSB14C073 - 5060491940204 - Queen Vans - Hair-Food - Tonka-Maripa - 275ml
6b - SSB14C073 - 5060491940211 - Queen Vans - Hair-Food - Tonka-Maripa - 150ml
6c - SSB14C074 - 5060491940228 - Queen Vans - Hair-Food - Ginger-Garlic - 275ml
6d - SSB14C074 - 5060491940235 - Queen Vans - Hair-Food - Ginger-Garlic - 150ml
6e - SSB14C075 - 5060491940242 - Queen Vans - Hair-Food - Red Onion-Garlic - 275ml
6f - SSB14C075 - 5060491940259 - Queen Vans - Hair-Food - Red Onion-Garlic - 150ml

 

Over Kant & Klaar Suriname

Stichting Kant & Klaar Suriname is de stichting van Kant & Klaar Suriname

tnaK & raalK emaniruS is de eenmanszaak van Kant & Klaar Suriname

©{2017} Kant & Klaar Suriname.

Search